Wishlist

Hello there! You probably asked me what I wanted for my birthday or stalked my pages enough to find this list. I know some of these are super expensive, but IDK, maybe you are super wealthy, or you want to get me a group present, haha 👀

Մի խոսքով էս էջը նրա համար եմ սարքել, որ հարցնեն "քեզ ինչ նվիրեմ" ուղարկեմ էս, որովհետև ժամանակ ա գալիս ու ես մոռանում եմ։

I will update these from time to time. So, I keep track of what to get for myself next.

Mechanical pencils հավաքածույի համար Ամազոնը ձեզ օգնական: I usually (but not always) use 0.5mm HB leads
This is for my collection (and not only)
- rOtring Rapid PRO 0.5mm version (~$28)
- Kaweco Special 0.5mm version (PS-05) (~$30)
- Staedtler 925 35-05B 0.5mm version (~$15)

էս թանգանոց մասն ա, բայց կարող եք ձեր ցանկությամբ ֆինանսավորել մեկը կամ մյուսը

Flipper Zero (~$180)
This is the SUPER EXPENSIVE one, haha

Please do not get me headphones, earphones or a power bank. Thank you :)
P.S. You can always give me 💰 (How?); it will not offend me, it will be easy for you, easy for me (and I will buy things that I want, haha)

Updated: 31.01.2024

  • Share: